9 bones raons per utilitzar Reiki per recuperar la teva salut

9 bones raons per utilitzar Reiki per recuperar la teva salut

9 bones raons per utilitzar Reiki per recuperar la teva salut

9 bones raons per utilitzar Reiki per recuperar la teva salut

Veurem 9 motius per utilitzar el Reiki a més de les teràpies convencionals. Aquests 9 bons motius de Reiki es basen en estudis científics americans (en anglès) que podeu consultar fent clic a les lletres en cursiva del text.

1 – El Reiki pot reduir l’ansietat


El Reiki ha estat estudiat per la seva capacitat per reduir l’ansietat en pacients sotmesos a tractaments mèdics.

Encara que alguns estudis afirmen que poden ajudar, l’evidència es barreja.

Una meta-revisió recent del potencial de Reiki com a tractament complementari en salut i medicina va concloure que el Reiki és millor que el placebo en induir un estat físicament relaxat.

Un estudi va avaluar els efectes del Reiki com un enfocament alternatiu i complementari per tractar el dolor, la depressió i l’ansietat en 20 persones grans. Els participants del grup experimental van experimentar la relaxació, els símptomes físics millorats i l’estat d’ànim millorat.

En un estudi de casos de 4 setmanes, el Reiki va reduir l’estrès, l’ansietat i el dolor en 6 pacients ancians amb demència.

El Reiki també ha ajudat com a mètode complementari en el tractament d’altres problemes mentals i físics.

Per exemple, en un estudi pilot, 21 subjectes sotmesos a colonoscòpia reporten una reducció de la freqüència cardíaca, la pressió arterial i la respiració després de la teràpia de Reiki, indicant una disminució de l’ansietat.

L’estudi també suggereix que és possible que no es necessiti medicació per al dolor addicional per als pacients amb colonoscòpia que reben teràpia de Reiki.

2 – Reiki pot ajudar a combatre la depressió


Un estudi pilot va dividir 90 pacients ancians igualment en reiki, sham reiki placebo i control. El grup reiki ha disminuït els nivells de depressió a les 4, 8 i 12 setmanes.

3 – Reiki pot reduir l’estrès


En un estudi d’1 any de 45 pacients, el Reiki va reduir els símptomes de depressió i estrès. Els resultats positius es van mantenir fins i tot després d’un any de tractament.

Un estudi sobre rates va trobar que el Reiki va reduir els efectes negatius de l’estrès induït per soroll.

4 – Reiki pot ajudar a alleujar la fatiga


Un estudi pilot de 100 voluntaris estudiants universitaris va trobar que el Reiki era més efectiu que el placebo, la música o la meditació per promoure la relaxació física, tot i que no hi havia cap diferència en la relaxació mental.

En un estudi pilot de 16 pacients amb càncer, els participants del grup Reiki van mostrar millores significatives en la qualitat de vida. Tenien menys cansament, dolor i qualitats d’ansietat en comparació amb el grup de control únic (control). A més, aquests efectes beneficiosos es van mantenir durant almenys 1 setmana després de 5 sessions de Reiki.

Un estudi pilot va investigar els efectes del Reiki en 21 professionals de la salut amb síndrome de “burnout”, una condició que implica l’esgotament mental i emocional relacionat amb el treball. Una única sessió de reiki va augmentar la variabilitat cardíaca i la temperatura corporal, però no els nivells de cortisol salival, el que indica que el Reiki canvia les funcions del cos a un mode més “relaxat”.

5 – Reiki pot millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer


Els efectes de Reiki s’han estudiat en pacients amb càncer, encara que no està clar si les conclusions d’aquestes es deuen a l’efecte placebo.

Un estudi de assaig controlat aleatoritzat va comparar els efectes de Reiki vs. placebo (“sham” o fals reiki) en 100 pacients amb càncer. La qualitat de vida dels pacients amb càncer va ser significativament millor en el grup que va rebre un tractament Reiki “real”, suggerint un benefici genuí.

6 – Reiki pot reduir la pressió arterial


Un estudi de assaig controlat aleatoritzat va investigar l’efecte del Reiki com una tècnica complementària per controlar la pressió arterial alta en 66 pacients amb hipertensió. Es va reduir la pressió arterial en el grup Reiki, seguida del placebo i els grups de control.

Un estudi pilot (45 subjectes) va demostrar que el Reiki reduïa la freqüència cardíaca i la pressió arterial diastòlica significativament després de cada sessió.

Un estudi aleatoritzat de 49 pacients va determinar que la teràpia de reiki en 72 hores després del tractament de la síndrome coronària aguda millorava la variabilitat cardíaca en comparació amb el descans i la música.

7 – Reiki pot reduir el dolor


Un estudi pilot realitzat sobre 78 participants va informar que el Reiki era tan eficaç com la teràpia física en la millora del rang de moviment en pacients amb limitacions doloroses.

Un estudi pilot va revelar que el 16% dels pacients que van rebre el Reiki juntament amb un medicament sedant abans de la colonoscopia necessitava menys medicació per eliminar el dolor durant el procediment en comparació amb el grup de control [R].

Un estudi (ECA) de 90 pacients amb cesària va informar que la teràpia de Reiki va reduir la intensitat del dolor, l’ansietat i la respiració, així com la quantitat d’analgèsics que necessitaven.

Un estudi pilot en 22 dones sotmeses a histerectomia (remoció de l’úter) va informar que el grup Reiki experimentava menys dolor i va demanar menys analgèsics que el grup de control després de la cirurgia.

Reiki va millorar la qualitat de vida en 12 pacients amb càncer adult, tot i que no va reduir la necessitat d’analgèsics (opioides). Tanmateix, el tractament de reiki en aquest estudi es va administrar a través del contacte físic, el que significa que aquests beneficis podrien deure’s més al poder curatiu del tacte en lloc de reiki mateix.

8 – Reiki pot millorar la memòria i el comportament


En un estudi amb 24 pacients amb insuficiència cognitiva lleu o una malaltia d’Alzheimer lleu, les sessions de Reiki van millorar el comportament i els problemes de memòria en comparació amb el grup de control.

9 – Reiki pot estimular la curació i el creixement


Un estudi de cèl·lula exploratòria va demostrar que el Reiki va millorar significativament el creixement de colònies bacterianes que havien estat sorpresos per calor. Els autors suggereixen que això pot indicar el potencial de Reiki per ajudar a curar lesions en animals i humans, tot i que aquesta interpretació és una mica estesa i no ha estat recolzada per estudis posteriors.

Advertència :


No s’ha de deixar ni canviar un tractament mèdic i reemplaçar-lo per sessions de magnetisme, Reiki o una altra teràpia alternativa.
Aquests mètodes son complementàries, i mai per reemplaçar un tractament mèdic.
Si se sent “curat(da)”, consulti el seu metge de nou per valorar si cal canviar el tractament.

Vous avez apprécié l'article, dîtes-le
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.